درب آکاردئونی ایتالیایی

درب آکاردئونی ایتالیایی از نظر ظاهری و فنی کاملا مشابه نمونه خارجی آن می باشد. این درب آکاردئونی دوگل دارد که هر گل متشکل از 2 گل است، در نتیجه میتوان گفت این مدل شبیه مدل 4 گل است اما فضای اشغالی این دو درب متفاوت است. این درب نیز شامل قفل های عادی و مخفی است. ریل این درب بسیار روان است زیرا در ساخت این درب از پرچ کمتری استفاده شده است.

درب آکاردئونی ایتالیایی