درب آکاردئونی دو لنگه

درب آکاردئونی دو لنگه دقیقا از دو درب آکاردئونی مجزا ساخته شده است. این درب ها هر کدام 3 گل دارند. قفل های مخفی، لولای ضد سرقت و بقیه امکانات مهم دیگری که درب 3 گل دارد، برای این حفاظ نیز در نظر گرفته شده است. رنگ کار شده در این حفاظ ها کوره ای و الکترواستاتیکی است که به تداوم و ماندگاری بیشتر می شود.

درب آکاردئونی دو لنگه