نرده بالکن ساده

بسیاری از شما انواع مختلف این نوع نرده بالکن را در ساختمان ها دیده اید که با استفاده از پروفیل یا قوطی یک نرده در قیمت بالکن یا تراس ساختمان در رنگ های مختلف نصب شده است. با توجه به این که تکنولوژی استفاده از مواد اولیه مختلف و جوش دادن آنها کمتر از یک دهه است که در ایران استفاده میشود بنایراین بیشتر ساختمان های از این نوع نرده بالکن استفاده کرده اند.

نرده بالکن ساده