حفاظ پنجره دوجداره

با انجام یسری کارهای هوشمندانه میتوان محافظ پنجره بر روی پنجره دوجداره نصب کرد.معمولا دوجداره دارای چهاچوب مخفی آهنی است که میتوان حفاظ پنجره خود را به همین چهارچوب آهنی با استفاده از دستک(پروفیل افقی یا عمودی) به پنجره متصل کرد.در خیلی از مواقع چهارچوب مخفی در زیر نما و سنگ نما مدفون شده و به هیچ عنوان دسترسی به آن وجود ندارد در این مورد میتوان با استفاده از هیلتی سوارخ های در دیواره دور پنجره ایجاد کرد و میلگرد در داخل آن کوبید و حفاط را به این میلگردها جوش بدهیم که بسیار کارایی و استحکام دارد

حفاظ پنجره دوجداره